Ki lehet választani adott típusú feladatot, azonban a vastaggal jelzett címekre kattintva véletlenszerűen kerülnek kiválasztásra a hozzá tartozó feladatok. A Feladtípusok adottak, de a feladatban szereplő értékek természetesen véletlenszerűen kerülnek generálásra.

1. osztály


Feladatok 10-ig

Folytasd a számsorozatot!
összeadás
Kivonás
Reláció
Reláció műveletekkel

2. osztály


Ismétlő feladatok (20-as számkörben)

8+3=x x=?
9-5=x x=?
5+x=9 x=?
5-x=3 x=?
x-5=9 x=?
Szöveges feladatok
Római számok

Feladatok 100-as számkörben (10-es egészre)

Folytasd a számsorozatot!
Bontsd fel a számot!
Írd le számmal!
Számsorozat 5 és 10-es lépésekkel
Hány forint van a perselyben?
Hány gyöngyöd van összesen?
Számszomszédok
a+-b=c (10-es egészekre)
a+-b=c+-d (10-es egészekre)
a+-b+-c=d
Szöveges feladatok

Feladatok 100-as számkörben

a+-b=c (b<10)
x-5=69 x=?
Szöveges feladatok
Gyöngyszámoló
Bűvös négyzet
a+-b=c
a+-b+-c=d
Lúdas Matyi
Mennyit érnek a nevek?

Szorzás

Szorzás 100-ig
Mértékegységek
Osztás 100-ig
Szöveges feladatok

Szorzás II.

Szorzás (2-5)*(10-50)
Maradékos osztás

Összetett műveletek

a+-b*c=x x=?
a+-b:c=x x=?
a+-b*:c+-d=x x=?

3. osztály


Másodikos ismétlő feladatok

Szöveges feladatok
a+-b+-c=d
Szorzás 100-ig
Szöveges feladatok
Osztás 100-ig
Szorzás (2-5)*(10-50)
Maradékos osztás
a+-b*:c+-d=x x=?

Mértékváltás

Pótold a mérőszámot
Pótold a mérőszámot (idő)
Pótold a mértékegységet

Feladatok ezres számkörben

Számok bontása
Helyi-, Alaki-, Valódi érték
Mi az összefüggés?
Kerekítés

Formalizált műveletek

Összeadás
Kivonás